God planlegging gir gode resultater

God planlegging gir gode resultater

proESS AS er et ingeniør- og arkitektkontor som kan hjelpe til med å realisere boligdrømmen. De har hovedkontor i Lerstadvegen 540, i samme bygning som Norhus sin avdeling i Ålesund. I tillegg til dette har de to avdelingskontor. Ett på Åndalsnes og ett i Fredrikstad.

2018 kan summeres opp som et produktivt, spennende og lærerikt år for proESS. Daglig leder Sindre Øen og faglig leder Svein Olaf Stensland, kan fortelle om mange spennende prosjekter, forespørsler og nye fagområder. Med sine dyktige ansatte og fornøyde kunder, styrker proESS sin markedsposisjon og kan realisere stadig nye byggedrømmer for kundene sine. I 2018 har proESS økt staben sin med en ny arealplanlegger, og er for tiden på utkikk etter en arkitekt som kan gjøre dem enda mer kompetente til å levere best mulig kvalitet og resultater for sluttkunden.

Vi ser mulighetene i ditt prosjekt
proESS sin kundegruppe er en kombinasjon av husleverandører, byggmestere og firmaer i huskjeder på den ene siden, og privatpersoner på den andre. – Mesteparten av våre prosjekter er oppdrag fra faste kunder, samtidig som vi opplever en jevn tilvekst av nye kunder, forteller Stensland. proESS kan jobbe med alle typer bygg – fra barnehager til flermannsboliger. Kundene har ulike behov, men kort sagt er jobben den samme: å finne best mulig løsning for den aktuelle kunden!

proESS kan være med på hele prosessen fra A til Å, både i utviklings- og prosjekteringsfasen. Kort fortalt, begynner de med å se på hvilke muligheter tomten/tomteområdet gir. Deretter tar de dialogen med kommunen, før de går videre inn i søknadsfasen til kommunen. Det er mange forhold som spiller inn, og slike prosesser kan ta tid. Øen forteller at det er viktig å avklare rammene/mulighetene så tidlig som mulig. Det er trist om man f.eks. kommer for langt inn i boligdrømmen før en oppdager at det kanskje ikke går. proESS hjelper til med å finne løsninger på hvordan man kan få det slik man vil.

Det er egentlig det vi driver med. Vi sjekker først mulighetene for å oppfylle kundenes drømmer, så beveger vi oss inn i en fase hvor vi sammen med kunden utvikler prosjektet, sier Øen.

Arbeidet som utføres av proESS er ikke bare knyttet til nybygg. En kunde vil kanskje pusse opp/rehabilitere en bygård, en annen vil gjøre et næringslokale om til en bolig, mens en tredje vil bygge om huset. Da er det mye å tenke på og søknadsprosessene kan være kompliserte. Dette er ting proESS kan hjelpe til med.

Tett samarbeid
proESS er et uavhengig selskap, men har samarbeidet med Norhus helt fra starten. Og siden selskapene har kontor på samme adresse i Ålesund, er proESS og Norhus godt kjent med hverandre. Begge drar på mange måter synergier av samarbeidet.

proESS kan f.eks. være med Norhus angående en vurdering av et tomteområde de finner aktuelle å utvikle. Det er viktig for å se hvilket bygg som kan passe på den gitte tomta, og hvordan man setter dette sammen med nødvendig infrastruktur. Når proESS arbeider sammen med Norhus er de ofte med på prosjektet fra starten av og helt fram til salg av boenheten. Da har man tegnet huset, laget situasjonsplan, utarbeidet grunnlag for byggesøknad og laget detaljtegninger som viser hvordan huset skal bygges.

Norhus og proESS er aktører som begge kjenner nærområdet godt, noe Øen sier er en styrke for arbeidet de gjør i prosjekteringsfasen.

Et dyktig og oppdatert team
- Vi har en effektiv stab som mestrer sitt fag utmerket, samarbeider godt og deler av sin kunnskap og erfaring, forteller Stensland. De daglige diskusjonene på kontoret og samspillet av ulik spisskompetanse blant de ansatte er gull verdt.

For å yte det beste for våre kunder, er det viktig for oss å være oppdatert på hvordan trendene forandrer seg og påvirker boligutviklingen. For eksempel blir det nå bygd flere lavblokker og leilighetskomplekser enn før, fortsetter han.

Det vi er mest fornøyde med er at vi har klart å styre driften på en slik måte at vi til enhver tid har hatt tilstrekkelig med oppdrag gjennom hele året, sier Øen. – Det betyr mye for oss at vi har nok arbeid til alle våre ansatte og at vi kan være en forutsigbar arbeidsplass.

Vi ser fram til et minst like spennende år i 2019. Og som nevnt over, har vi som følge av økt aktivitet valgt å utlyse en stilling hvor vi søker etter en arkitekt med erfaring, avslutter Stensland.