Bli med i Norhus-familien

Bli med i Norhus-familien

Vi opplever stor etterspørsel av våre hus og har enda større ambisjoner for veien videre. Er du en boligentreprenør eller tømrerbedrift som vil ta steget inn i bransjen? Eller kanskje sitter du på kunnskap om bransjen og ønsker å etablere noe eget?

Vi ønsker flere medlemmer til Norhus-familien og søker bedrifter som tufter sin forretningsvirksomhet på de samme verdiene som oss:

Norhus søker forhandlere til Vestlandet og Nordnorge.

Trygghet , integritet, kvalitet, troverdighet

Nærhet og tilgjengelighet

Våre forhandlere er godt oppdatert i sitt nærmarked og har kunnskap om hvilke typer hus som etterspørres. En Norhus-forhandler bryr seg om kundene, og legger ære i det å bygge menneskers drømmer og hjem. 

Husmodell: Villa Rosendahl fra Continental-serie

Et kjedekontor å lene seg på

Forventningsavklaring med kunder er essensielt for å sikre en god leveranse og holde boligkundene våre fornøyd. Dette anser vi som forhandlers viktigste jobb. Derfor handler våre mange fordeler om å lette forhandlernes hverdag slik at de kan prioritere dette, og bruke mindre tid på alle de nødvendige, men tidkrevende oppgavene som ligger i det å drifte en virksomhet. 

Forhandlerne er den viktigste delen av Norhus

Kjemi og gjensidig match av verdigrunnlag er identifisert, de økonomiske og faglige kvalifikasjonene har blitt evaluert, og kontrakten er signert. Nå sitter du gjerne med visse forventninger til hvordan partnerskapet skal gjøre deg som forhandler sterkere i ditt regionale marked.

Vi lar en av våre nyeste forhandlere få svare på hvordan de har opplevd at driften og hverdagen har endret seg etter inngåelse av partnerskap med Norhus:

“Vi har ikke vært frittstående på mange år, og har lenge vært hos en annen forhandlerkjede. Men kort sagt er hverdagen mye triveligere i Norhus! Nå er vi hos en kjede som ønsker at vi som forhandler også skal tjene på salgene vi gjør, og ikke bare kjeden”.

Husmodell: Afrodite fra Uni+-serien

Noen av våre familiefordeler

Våre forhandlere tilhører en organisasjon som har erfaring og kompetansedeling i fokus. Men selv om verdier og intensjoner spiller en viktig rolle som rettesnor i alt vi gjør, trengs det konkreter som bidrar til å forenkle våre forhandleres hverdag. 

  • Gode og rasjonelle styringssystemer
  • Et av Norges beste tegnearkiver på prosjektboliger
  • Effektivt byggesystem med gode KPI-parametre
  • Mengdegarantier og gode priskalkyler
  • Forenklet fakturering og kalkulasjonsbistand
  • Erfaring og bistand  fra profesjonelle medarbeidere til det du måtte ha behov for
  • Egne EAT- og EET-selgere med lang erfaring og høy kompetanse
  • Lett gjenkjennelig merkevare og logo
  • Et samfunnsbyggende kjedekonsept som er tuftet på nærhet og bruken av det lokale næringslivet.

Sist men ikke minst mener vi det er rimelig av våre forhandlere å forvente seg økt salg gjennom sitt Norhus-medlemskap. Vi ønsker at våre medlemsbedrifter skal se en tydelig gevinst i det å tilhøre Norhus-familien, og ha et langsiktig ønske om å fortsette med dette. Derfor har vi gode systemer for å ivareta alle våre medlemsbedrifter.


Vi ruster oss for fremtiden. 
Vil du være med på reisen? Ta gjerne kontakt.